تربیت فرزند از نوزادی – روش های صحیح تربیت کودک

با توجه به نقش مهم و حیاتی خانواده در امر تعلیم و تربیت فرزندان، آنان مسلماً همان راهی را در پیش میگیرند که الگوهای عملی شان(پدر و مادر) رفته بودند، سرانجام درست در آن لحظهای که باید دست ما را بگیرند و با ما محترمانه برخورد نمایند، ما را به باد کتک، تحقیر و… اوقات بیشتری را در جمع خانواده و فرزندان سپری کنیم. ساجدی، ابوالفضل و غلام حیدر کوشا؛ روش های تربیت اجتماعی در خانواده و شاخص های آن؛ قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۴ ش. ؛ قرآن و تربیت (تفسیر موضوعی میان رشته ای قرآن و علوم)؛ ج ۳، تهران، تلاوت، ۱۳۹۴ ش. در گام دوم، به تربیت عبادی پرداخت و بر آموزه های عبادی و شرعی چون اقامه­ی نماز، امربه معروف و نهی از منکر تأکید کرد و در گام سوم، از تربیت اخلاقی سخن به میان آورد و آموزه هایی چون صبر، دوری از تکبر و فخرفروشی را مطرح کرد؛ بنابراین، می توان گفت که تربیت اعتقادی و آموزه های مربوط به آن، در الگوی تربیتی لقمان حکیم بر همه­ی ساحت های دیگر مقدم است و اهمیت و اولویت بیشتری دارد.

٢. لقمان حکیم در برنامه تربیتی خود به اصل اولویت بندی توجه کرده است و در گام اول، تربیت اعتقادی را مدنظر قرار داد و از آموزه هایی چون توحید و دوری از شرک و نیز معاد و حسابرسی دقیق اعمال سخن به میان آورد. حسینی مردی (۱۳۸۹) نیز در مقاله ای با عنوان «شیوه های تعلیم و تربیت در اندرزهای لقمان حکیم»، اندرزهای ده­گانه­ی لقمان را به عنوان ده روش تربیتی تحلیل نموده است. پدرم همانطور که در کودکی با او رفتار می شد با ما رفتار نمی کند بلکه سعی می کند برای ما پدر بهتری باشد. هیچ کودکی از اعمال خشونت آمیز خوشش نمی آید. مشخص است که اگر می خواهید تبدیل به یک پدر فوق العاده شوید، بهتر است سعی کنید تا از این طرز فکر سنتی دوری کرده و تا حد امکان در انجام این کارها به همسر خودتان کمک کنید. بهترین روش برای انتقال آموزش­های لازم برای کودکان این است که از طریق بازی­ها و سرگرمی­ها انجام شود. اگر از کودکان بزرگتر خود، مسئولیت بیشتری می­خواهید، پس اختیارات بیشتری هم به او بدهید چرا که انتظارات بالاتر، انگیزه بالاتر هم می­خواهد.

نتیجه: فرزند؛ باکفایت، مسئول، مطمئن به خود، سازگار، خلاق و مشتاق فراگیری بارآمده و در تحصیل و مهارتهای اجتماعی مطلوب به موفقیت میرسد. مولایی پارده و میردامادی (۱۳۹۵) در مقاله ای با عنوان «تحلیلی بر منشور تربیتی لقمان حکیم در قرآن کریم»، به موضوعاتی چون معرفی لقمان، شیوه تربیتی لقمان و مبانی دینی و اجتماعی تربیتی لقمان پرداخته اند. ۱. در برنامه­ی تربیتی لقمان حکیم، هم به ساحت های مختلف تربیتی اعم از اعتقادی، عبادی و اخلاقی و هم به ابعاد مختلف اعم از بعد فردی (شرک نورزیدن به خدا و نماز خواندن) و بعد اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر و پرهیز از تکبر در برابر دیگران و آهسته صحبت کردن با دیگران) و نیز هم به بایدها و هم به نبایدها توجه شده است و این امر از لزوم جامعیت برنامه­ی تربیتی حکایت دارد. بهتر است مادر هماره با وضو باشد و حتی با وضو هم بخوابد.

وقتی حرف هایش تمام شد و خودش را خالی کرد ایده هایتان را درباره بهتر کردن اوضاع به او بگویید. کودکان چون هنوز هنجارها و معیارهای زندگی بزرگسالان را در جامعه نشناختهاند یا پدر و مادر نتوانستهاند این هنجارها یا انتظارات را به فرزندان منتقل کنند، در این صورت باید با آنان کنار بیایند تا فرزندان به تدریج فرایند درونی سازی و آموزش هنجارها را پشت سر بگذارند. طاهری، سهیلاء «تربیت دینی کودک با تاکید بر آیات سوره­ی مبارکه لقمان»؛ پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۲ ش. طاهری در پایان­نامه­ی ارشد خود با عنوان «تربیت دینی کودک با تاکید بر آیات سوره­ مبارکه لقمان»، به شرح و تفسیر آیات مربوط به مواعظ لقمان به فرزندش، با استفاده از برخی از کتب تفسیری و سایر منابع موجود پرداخته است. حیدری (۱۳۸۹) در مقاله ای با عنوان «آموزه های تربیتی حضرت لقمان در قرآن»، سه موضوع «اولویت بندی مفاهیم تربیتی»، «شیوه­ی تربیت لقمان» و «گونه های تربیت» را در دو بخش «دینی» و «اجتماعی» بررسی کرده است. پس هرگاه یکی از دیگری چیزی بخواهد و نداند که آن را برآورده میسازد یا نه، چگونه میتواند به اثبات رساند که آنچه خواهد گفت درست است یا دروغ میگوید.

دیدگاهتان را بنویسید